Ve spolupráci s FP VUT v Brně pořádáme následující kurzy z oboru


Information Security Management Systém (ISMS) a kybernetické bezpečnosti


I. Informační bezpečnost v praxi

Tématické okruhy kurzu

1. Informační bezpečnost a ISMS

- Základní pojmy informační bezpečnosti
- Normy
- Princip ISMS
2. Normy ISMS a změna normy ČSN ISO/IEC 27001:2014

- Rodina norem řady 27 k
- Důsledky změny struktury základních norem ISMS
3. Oborová informační bezpečnost

- ISVS, zdravotnictví a akademické prostředí
- ISP, energetika a průmyslové prostředí
- Případové studie
4. Ochrana dat a zranitelnost Internetu

- NAC, IDS, IPS
- SIEM, DLP
- Kryptování
5. Síťová bezpečnost

- Norma ISO/IEC 27033
- NISS – Network Infrastructure Security Solution
- Bezpečnost WiFi
- Případové studie
6. Bezpečná infrastruktura

- Princip budování bezpečné infrastruktury
- Technologické řešení
- Případové studie
7. Kybernetický zákon

- Kybernetický prostor a kyberterorismus
- Kybernetický zákon a kritická infrastruktura
- Právní prostředí

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
ISMS specialista

II. Informační bezpečnost a TOP management

Kurz je zaměřen na problematiku ISMS z pohledu TOP managementu organizace, strategie, pravomocí a zákonných povinností TOP managementu.

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
ISMS manager


Pro podrobnější informace a dotazy k oběma kurzům je určen e-mail:                 jordan@kassex.cz

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz