Ve spolupráci s FP VUT v Brně pořádáme následující kurz


Univerzální komunikační infrastruktura - UKI

Tématické okruhy kurzu

 1. Základní pojmy a definice
 2. Přenosová media - metalické kabely - princip přenosu, přenosové parametry
 3. Prvky metalické konektivity
 4. Přenosová media - optické kabely - princip přenosu, přenosové parametry
 5. Prvky FO konektivity
 6. Přepojovací panely a uživatelské rozhraní
 7. Datové rozvaděče
 8. Linky a kanály, trasy kabeláže, značení kabeláže
 9. Projektování infrastruktury komunikačních systémů
 10. Infrastruktura komunikačních systémů pro průmyslové systémy, aplikace
 11. Infrastruktura komunikačních systémů pro audio vizuální aplikace

Kurz je zaměřen na seznámení s pojmy a získání základních znalostí především v oblasti fyzické vrstvy referenčního ISO/OSI modelu.

Posluchači si osvojí znalosti z typů přenosových médií, prvků konektivity, datových rozvaděčů včetně návrhu projektu infrastruktury komunikačních systémů. Získají i základní znalosti z oblasti průmyslové kabeláže a řešení pro audio vizuální aplikace.

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
UKI - process manager

Pro podrobnější informace a dotazy je určen e-mail:     jordan@kassex.cz

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz