Ve spolupráci s FP VUT v Brně pořádáme následující kurz


Kritická komunikační infrastruktura - KKI

Tématické okruhy kurzu

 1. Kritické aplikace (CA) a kritická infrastruktura (CI), vazby na ostatní aplikace
 2. Komunikační systémy pro kritické aplikace - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních (administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů a systémů pro kritické aplikace a průmysl
 3. Základní a rozšířené požadavky na CA, požadavky do speciálních prostředí, řešení třídy MCN (Mission Critical Network) - vazba na CA, NISS - Network Infrastructure Security Solution - vazba na CA
 4. Topologie a redundance v systémech pro CA
 5. Protokoly a časování systémů CA
 6. Systémy managementu pro řízení CA
 7. ProfiNet IO a Industrial Ethernet/IP, EDS a GDSML konfigurační soubory, práce v reálném čase
 8. Speciální materiály pasivní vrstvy pro CI
 9. Speciální aktivní prvky pro řízení CA
 10. Výpočty potřebných přenosových parametrů pro systémy řízení CA
 11. Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit páteřních vedení, postup návrhu. Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly, zabezpečení atd.
 12. Metody srovnání systémů prořízení CA, způsob zapracování výsledku hodnocení do zadání výběrových řízení

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou kritických aplikací, jejich analýzou, analýzou rizik kritických aplikací, metodikou řešení návrhu infrastruktury pro kritické aplikace a získání praktických dovedností s jejich návrhem.

Posluchači získají znalosti o celkových principech řešení kritických aplikací, o metodách a přístupu k jejich řešení a jejich využití při návrhu kritických aplikací v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci.

Kurz předpokládá vstupní znalosti v rozsahu kurzu Univerzální komunikační infrastruktura.

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
KKI - process manager

Pro podrobnější informace a dotazy je určen e-mail:     jordan@kassex.cz

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz