Ve spolupráci s FP VUT v Brně pořádáme následující kurz


Integrovaná komunikační infrastruktura - IKI

Tématické okruhy kurzu

  1. Postupy plánování integrované podnikové infrastruktury (IKI), vstupní analýzy, algoritmy, technologicko-technické prostředky.
  2. Projekt IKI – související normy, technické vyhlášky a zákony
  3. Projekt IKI – cíl projektu, vstupní požadavky investora, jejich analýza, definice pojmů, změnové postupy
  4. Projekt IKI – analýza a systémový návrh, model řešení IKI
  5. Projekt IKI – blokové schéma IKI, propojení jednotlivých prvků, počty kanálů a portů, šířky pásma, požadavky na přenosové technologie
  6. Projekt IKI – volba řešení a její zdůvodnění, návrh řešení
  7. Řešení horizontální i páteřní sekce a centrálních uzlů IKI, řešení klíčových uzlů
  8. Specifikace designu a materiálů subsystémů IKI (uzly, linky, kanály AP atd.)
  9. Rozpočty, koordinace s jinými subsystémy a profesemi
  10. Harmonogramy řešení, technické zprávy

Kurz je zaměřen na problematiku integrované komunikační infrastruktury, analýzu požadavků na tuto infrastrukturu, jejich definicí, metody řešení návrhů infrastruktury i získání praktických dovedností s jejich návrhem.

Posluchači získají celkové znalosti o principech řešení integrované komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu integrované komunikační infrastruktury v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci. Rovněž získají praktické dovednosti se zpracováním dokumentace pro zadávání zakázek a vyhodnocením nabídek.

Kurz předpokládá vstupní znalosti v rozsahu kurzu Univerzální komunikační infrastruktura a kurzu Kritická komunikační infrastruktura.

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
IKI - process manager

Pro podrobnější informace a dotazy je určen e-mail:     jordan@kassex.cz

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz