Ve spolupráci s FP VUT v Brně pořádáme následující kurz


Investiční management ICT – IM ICT

Kurz je určen především vedoucím pracovníkům ICT oddělení, pracovníkům investičních oddělení a vrcholovému managementu organizací. Možnost absolvování tohoto kurzu je přínosem nejen pro uvedené pracovníky, ale všechny, kteří se problematikou ICT zabývají.

Zaměření kurzu je na problematiku investice do ICT dle požadavků ISMS, aneb jak se nenechat napálit (jak zpracovat zadávací dokumentaci a vyhodnotit výběrové řízení, aby investor dostal opravdu to, co potřebuje a nevyhazoval peníze).

Posluchači si osvojí znalosti následujících okruhů:
Metody a formy specifikace požadavků na zpracování zadání pro projekt ICT
Metody a formy specifikace požadavků na zpracování projektu ICT
Aplikace požadavků ISMS do projektu ICT
Metody a formy vyhodnocení správnosti projektu ICT
Metody a formy zpracování TD zadání pro výběrové řízení na dodávku ICT
Postupy vyhodnocení nabídek výběrového řízení na dodávku ICT
Zpracování zadání TD pro výběrové řízení na dodávku ICT
Vyhodnocení nabídky výběrového řízení na dodávku ICT
Proč nemá být stavební firma generálním dodavatelem

Výstupem kurzu je při úspěšném složení závěrečné zkoušky osvědčení
IM ICT - investment manager ICT

Pro podrobnější informace a dotazy je určen e-mail:     jordan@kassex.cz

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz