Základní rozdíly - vyšší požadavky řešení IE

1.

Větší rozsah pracovních teplot - obvykle od -40°C do +70°C (někdy i více).
V některých případech rychlé kolísání teploty (v extrémech od dolní až po horní teplotní hranici)

2.

Vysoká odolnost proti vlivům prostředí:
- prašnost (až velmi vysoká prašnost)
- vibrace (až velké otřesy)
- ultrazvuk
- vlhkost, voda
- olej, benzin, odmašťovadla
- působení různých chemikálií
- sluneční záření, UV záření, IF záření
- rentgenové nebo radiační záření

3.

Mezi další požadavky často patří:
- vysoká odolnost proti rušení
- přísné limity na elektromagnetické vyzařování
- odolnost proti elektrostatickému náboji
- odolnost proti přepětí a podpětí
- provedení do výbušného prostředí

4.

Mezi nejdůležitější požadavky patří:
- výrazně vyšší spolehlivost (bezporuchovost)
- vyšší bezpečnost provozu

5.

Topologie
- vychází z principů strukturované kabeláže
- počítá se s větším možným počtem konektorů v sérii v lince (obdoba CP, MUTO)
- v některých případech odlišné typy konektorů, které nejsou pro strukturovanou kabeláž standardní (např. z důvodu silných vibrací ap.)
- z důvodu vyšších nároků na odolnost proti výpadku linky jsou redundantní spoje nejen v páteřích, ale i v horizontální sekci

Redundance

 

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz