Klasifikace stupňů průmyslové ochrany
dle ČSN EN 60 529

Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím pevných cizích těles


1. číslice kódu Význam
0x Žádná ochrana
1x Ochrana proti tělesům o průměru 50 mm a větším
2x Ochrana proti tělesům o průměru 12,5 mm a větším
3x Ochrana proti tělesům o průměru 2,5 mm a větším
4x Ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším
5x Ochrana shodná s 4x, ochrana před prachem
6x Ochrana shodná s 4x, prachotěsné

Stupeň ochrany proti vniknutí vody

2. číslice kódu Význam
x0 Žádná ochrana
x1 Ochrana proti svisle padajícím vodním kapkám
x2 Ochrana shodná s x1, sklon krytu pod úhlem max. 15° (od svislé osy)
x3 Ochrana proti kropení vodou (deštěm) pod úhlem max. 60° (od svislé osy)
x4 Ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoliv libovolného směru
x5 Ochrana proti tryskající vodě z jakéhokoliv libovolného směru
x6 Ochrana proti intenzivně tryskající vodě z jakéhokoliv libovolného směru
x7 Ochrana proti účinkům dočasného ponoření do vody
x8 Ochrana proti účinkům trvalého ponoření do vody

Nejběžněji používané kódy IP

IP kód Význam
IP 20 Ochrana proti tělesům o průměru 12,5 mm a větším, nechráněno proti vodě
IP 23 Ochrana proti tělesům o průměru 12,5 mm a větším, chráněno proti dešti
IP 40 Ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším, nechráněno proti vodě
IP 43 Ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším, chráněno proti dešti
IP 44 Ochrana proti tělesům o průměru 1 mm a větším, chráněno proti stříkající vodě
IP 54 Ochrana před prachem, chráněno proti stříkající vodě
IP 55 Ochrana před prachem, chráněno proti tryskající vodě
IP 65 Prachotěsné, chráněno proti tryskající vodě

 

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz