B.I.P. program - komplexní řešení komunikací pro 3. tisíciletí


Praha 25.11.1999
- Společnost KASSEX, s.r.o., autorizovaný partner společností BELDEN a PANDUIT, ve spolupráci s iASP INTEL pro ČR oznámila zahájení programu B.I.P. partner pro komplexní řešení komunikací v technologiích pro 3. tisíciletí.

"Podle posledních průzkumů jmenovaných společností," říká ing. Vilém Jordán, ředitel společnosti Kassex, "ještě i v dnešní době dochází velmi často k obsahově nekoordinovanému postupu při realizaci komunikačních systémů, což se prakticky projevuje především v nedostatečné vazbě na aplikační oblasti mimo computerizaci a telefonii. Výsledkem jsou separátně řešené aplikace a mnohdy i značné a především zbytečně investované finanční prostředky."

Program B.I.P. partnerů je cestou, která pomůže uživatelům a investorům obdobné problémy řešit komplexně a na jednotné technické a technologické bázi. Je zaměřen především na vysokou technickou i technologickou vyspělost komplexního komunikačního řešení se zárukami nejen na materiál a funkci jednotlivých prvků. Nejdůležitější odlišností od současné praxe je totiž záruka výrobce za návrh řešení jako celku. Na kabeláž je poskytována záruka firmou PANDUIT. Celkový návrh systému je pak garantován firmou INTEL prostřednictvím iASP - Intel Authorized Solution Provider, a to buď provedením projektového auditu a nebo přímým zpracováním návrhu pracovníky Intel Network Design Center.

Program B.I.P. je ve spolupráci s dalšími výrobci určen nejen pro aplikace na úrovni telekomunikačních a datových sítí, ale s použitím jednotné univerzální multimediální kabeláže i pro rozvody TV signálu, řídící technologické systémy v budovách, audio-video systémy, docházkové, přístupové, zabezpečovací a mnoho dalších systémů.
K dispozici je rovněž široká škála podpůrných služeb poskytovaných v rámci programu B.I.P. K nim patří zejména konzultace pro koncové uživatele až do úrovně definice požadavků na systém, zpracování úvodních studií včetně všech potřebných analýz pro návrh systému, vypracování projektových úkolů, zpracování projektů či technických podmínek pro výběrová řízení, poradenská služba při vyhodnocování nabídek i veškeré asistenční služby pro investora včetně stavebního dozoru nad technologií komunikačního systému a další doplňkové služby z oblasti financování projektů. To vše je zaměřeno především na ochranu investic a úsporu investičních prostředků při dosažení nejvyššího stupně kvality a technicko-technologické úrovně.

O společnosti Kassex s.r.o.

Společnost KASSEX byla založena 1990 se zaměřením na kompletní dodávky IT. Mezi největší referenční akce z počátku 90. let patří projekty, realizované pro všechny pobočky Slovenské pojišťovny, Parlament SR, elektrárnu Tisová, teplárnu Otrokovice a Povodí Odry. V r. 1993 se osamostatňuje instalační část firmy a KASSEX s.r.o. se stává čistě obchodní organizací, která vzápětí získává statut oficiálního distributora amerických firem BELDEN a PANDUIT. Dnes firma působí nejen jako distributor s celoevropskou působností ale i jako výrobce datových rozvaděčů a dodavatel aktivních komponent firmy Intel. Do jejího záběru patří: certifikační školení kabelážních systémů OKUS a PSC, semináře a výroční setkání obchodních partnerů, prezentace a podpora v tisku, legislativní podpora partnerů, technická a poradenská podpora, zabezpečování certifikačních služeb, konzultační středisko, katalogy, technické filmy, nejrychlejší informace o novinkách BELDEN, PANDUIT a poradenská podpora pro koncové zákazníky.

O společnosti BELDEN

Belden Wire & Cable Company jako součást Belden Inc. je výrobcem vodičů, kabelů a kabelových šňůr pro elektrotechnický průmysl. Sortiment zahrnuje přes 3000 výrobků z oblasti počítačových sítí, měření a regulace, průmyslové automatizace, dále audio/video kabely, optické a další speciální kabely. Společnost má výrobní kapacity v USA, Kanadě, Mexiku, Austrálii a Holandsku. Distribuční centra jsou v USA, Kanadě, Singapuru, Austrálii a Holandsku. Sortiment, který Belden nabízí, je registrován u mezinárodní standardizační organizace.

O společnosti INTEL

Představovat společnost INTEL jako hlavního výrobce a dodavatele procesorů by bylo pravděpodobně velmi pošetilé. Avšak INTEL jako výrobce a dodavatel špičkových síťových technologií je pojem v naši republice prakticky neznámý.
Pravdou však je, že INTEL v současnosti nabízí kompletní sortiment síťových komponent pro realizaci a management systémů libovolné složitosti a navíc s nebývalým poměrem cena/výkon. Kromě toho firma INTEL garantuje bezproblémovou spolupráci jednotlivých prvků celého systému.

O společnosti PANDUIT

Firma PANDUIT byla založena v USA v roce 1955 a velmi rychle se stala významnou společností na trhu komunikačních technologií. Základní ideou firmy se od jejího vzniku stal nepřetržitý inovační proces a bezprecedentní důraz na kvalitu. Dodržování těchto principů přineslo velmi rychle své ovoce. Firma se etablovala na svém segmentu trhu a v současnosti je PANDUIT uznávaný jako jeden z hlavních výrobců "state-of-the-art" produktů pasivní vrstvy komunikačních systémů. Ústředí firmy PANDUIT se nachází v Tinley Parku na předměstí Chicaga (USA).Výrobní kapacity jsou rozmístěny na několika místech Spojených Států Amerických a také ve Velké Británii, Německu, Itálii, Kostarice a Singapuru.
Díky své expanzi je tak firma schopna poskytnout svým zákazníkům nejen rychlé dodávky, ale i přesnou a odbornou pomoc díky obchodním zastoupením a distributorům, působícím v Severní a Jižní Americe, západní a střední Evropě, Blízkém Východě, Asii a také Austrálii. Firma Panduit se zabývá výrobou těchto produktů:
komunikační produkty, ocelové pásky, kabelové pásky, kabelové žlaby a lišty a identifikační materiál.

Naši partneři:

Rychlý kontakt
tel.: +420-573-305-111
email: kassex@kassex.cz